توزیع سراسری کالا

مجموعه لجستیک گلدیران با بهره گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد خود و همچنین در راستای برنامه استراتژیک شرکت، قصد دارد در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از شرکت های مطرح کشور در حوزه لجستیک به ایفای نقش بپردازد.

از دیگر اقدامات انجام شده بمنظور هماهنگی، افزایش راندمان و بهینه سازی برنامه ریزی ارسال و توزیع شرکت، راه اندازی مرکز کنترل عملیات ارسال (TCC) در ابتدای سال 1392 می باشد. این مرکز با تکیه بر دانش تخصصی کارشناسان خود، سفارشات کلیه مناطق فروش را دریافت و پس از سازماندهی و تجمیع سفارشات، اقدام به تامین خودرو مورد نیاز می نماید.آخرین مطالب مرتبط با توزیع سراسری کالا