شرایط عضویت و تمدید عضویت باشگاه رانندگان در سال ۱۴۰۱

۱۰ بهمن ۱۴۰۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه

شرایط عضویت رانندگان و تمدید عضویت اعضای باشگاه رانندگان مجموعه GLC در سال 1401

شرایط تمدید عضویت برای اعضای محترم باشگاه رانندگان مجموعه GLC

  • فعال سازی عضویت همراه با 20 امتیاز عیدانه در صورت دریافت 5 بارنامه از روز حمل و نقل تا پایان سال 1400
  • فعال سازی عضویت در صورت دریافت 4 بارنامه در سال 1401 در مدت 2 ماه

شرایط عضویت برای رانندگان جدید

  • رانندگان محترم در صورتیکه در مدت 2 ماه موفق به اخذ 4 بارنامه از مجموعه GLC گردند کارت عضویت برای آنها صادر می گردد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری از محتویات این بخش استفاده کنند.