خلاقیت و ایده پردازی عامل رشد در سازمانها

۱۰ بهمن ۱۴۰۲
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه


اینکه بتوان سازمانی متشکل از کارمندان خلاق و ایده پرداز داشت که مرتبا بتوانند تولید ایده نمایند از آرزوهای هر مدیری است چرا که وجود این مهم می تواند در بلند مدت اثرات بسیار مطلوبی بر عملکرد سازمان بگذارد.
برای توسعه و نهادینه سازی محیط و جو سازمانی محرک خلاقیت و ایده پرداز، بایستی یکسری از مولفه ها و شاخص های سازمانی از سوی مدیران اجرایی شود از جمله: حذف تمرکز در تصمیم گیری ها (برای این منظور بهتر است مدیریت نقش نظارتی ایفا نماید و تصمیم گیری های غیر کلان را به هر بخش سازمان واگذار نماید)، اعطای استقلال بیشتر به گروه های کاری، حمایت همه جانبه مادی و معنوی از مخترعان، ایده پردازان و افراد خلاق سازمان، حذف سلسله مراتب سازمان تا آنجا که امکان دارد (تخت تر کردن ساختار سلسه مراتبی سازمان)، تشویق افراد و گروه های کاری برای مشارکت در تصمیم گیری ها و ابراز نظرات در مورد فعالیت های سازمان، تعدیل و تنظیم مقررات انضباطی متناسب و در خور با ترغیب فعالیت های مفید و سازنده، آمادگی مستمر جهت شنیدن ایده ها و اندیشه های بدیع کارکنان و….

 
تصویر: مراسم تقدیر از آقای فرهاد جلالی جهت خلاقیت در ارائه گزارشات با نرم افزار BI

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری از محتویات این بخش استفاده کنند.